uPH-01


uPH-01 - najnowszy sterownik do utrzymania stałego poziomu PH z graficznym LCD - rozbudowana i udoskonalona wersja sterownika mircoPH i miniPH, z możliwością podłączenia do komputera za pomocą kabla USB typ A <> USB micro B.

             Pomiędzy uPH-01, a microPH w działaniu i dozowaniu CO2 i O2 nie ma żadnych różnic działają identycznie i sterują w sposób identyczny. Nawet układ wykonawczy jest taki sam - instalacja 230V jest identyczna do obu (poza izolacją wtyczki). Jedyna poważna różnica to interface do komputera no i samo wykonanie (LCD, obudowa, itp).

             uPH-01 - służy do pomiaru i stabilizacji PH poprzez odpowiednie dozowanie dwutlenku węgla (CO2) lub natlenianie (O2) wody akwariowej. Jest to najnowsze rozwiązanie tego typu z nowej serii 01 w której niebawem znajdą się również urządzenia do regulacji temperatury, wilgotności, EC, jak również oświetlenia czy też timery do załączania czasowego różnych urządzeń.
             Urządzenia serii 01 będzie cechowała bardzo wysoka estetyka i jakość wykonania i wykończenia, proszę powiększyć sobie zdjęcia (najedź kursorem na zdjęcie -> prawy myszki -> otwórz grafikę w nowej karcie i -> klik lupkę) i zobaczyć jak to wygląda z bliska. Ponadto wyświetlacz LCD, który zastosowałem dzięki drobnym zabiegom posiada mega kontrast, a odbiór wizualny dokładnie taki jak na zdjęciach, a może nawet lepszy w rzeczywistości, a niżeli na zdjęciach.

            uPH-01 to układ mikroprocesorowy zbudowany z wykorzystaniem mikrokontrolera jednoukładowego oraz dużego wyświetlacza graficznego na którym znajdują się wszelkie niezbędne dla użytkownika dane dotyczące ustawień i procesu regulacji PH. Mikroprocesor sterujący całym urządzeniem posiada zintegrowaną pamięć dzięki której przechowuje wszystkie niezbędne dane, które po wyłączeniu zasilania nie są tracone. Podobnie jak w poprzednich wersjach w trakcie projektowania, wykonania i testów skupiłem się szczególnie na prostocie obsługi i wykonania tak, aby każdy użytkownik "z marszu" mógł go obsłużyć bez potrzeby czytania tomów instrukcji i opisów. Urządzenie pomimo prostej budowy jest bardzo funkcjonalne i niezawodne.
             Jest on idealną alternatywą dla drogich „wypasionych” sterowników oferujących ogrom możliwości z których część lub nawet większość jest nam zbyteczna. Biorąc pod uwagę zautomatyzowanie akwarium to tak naprawdę nie potrzebujemy „wypasionego” sterownika do włączania grzałki czy świateł. Na przykład jeśli chodzi o temperaturę to 95% grzałek obecnego rynku to grzałki z termostatem, a więc kupując taką grzałkę wystarczy ustawić żądaną wartość temperatury i zapominamy o tym temacie na około 6 miesięcy, ponieważ ustawiana na termostacie temperatura w lecie i w zimie może wymagać korekty. W przypadku automatyki oświetlenia można wykorzystać tanie hipermarketowe timery (najlepiej elektroniczne z pamięcią czasu), jeden lub więcej w zależności od ilości sekcji oświetlenia.
             Problem natomiast zaczyna się w momencie, gdy chcemy w naszym akwarium automatycznie utrzymać (obniżyć) PH, które jest bardzo ważne przy coraz bardziej popularnych zbiornikach roślinnych. Taką automatykę regulacji CO2 zapewnia prezentowany na tej stronie sterownik uPH-01. Stosując to urządzenie jesteśmy w stanie ustabilizować PH w zadanym przedziale na dłuższy czas, tym samym zapewniając roślinom stały dostęp do jednego z najważniejszych składników pokarmowych – węgla.
             Reasumując, aby mieć minimalnie zautomatyzowane akwarium roślinne należy zapewnić grzałkę z termostatem, timer lub timery w zależności iloma kompletami oświetlenia dysponujemy oraz sterownik do stabilizacji PH np taki jak uPH-01.

Sterownik wykorzystać można nie tylko jak typowe urządzenie akwartstyczne, ale również jako urządzenie uniwersalne do utrzymania stałego PH w dowolnym systemie, poprzez sterowanie dowolnych urządzeń (pompy, elektrozawory gazowe i cieczowe, inne urządzenia elektryczne) za pomocą których chcemy regulować proces podnoszenia lub obniżania PH. Do regulacji sterownik wykorzystuje załączanie wyjść przekaźnikami małej mocy (do ok. 350W około 1.5A maksymalnie 3A - ok. 700W). Do sterowania dużą mocą potrzeba zastosować dodatkowe przekaźniki spełniające warunki przeniesienia mocy.

Od pewbego czasu dostępna jest wersja z wyjściem analogowym 0-10V przy czym wyjście 0-10V odpowiadam pomiarom 5.00 - 7.55 dPH (0V = 5.00dPH 10V = 7.55dPH). Wersja ta jest dostępna na indywidualne zamówienie i kosztuje 500zł, zasilanie DC 24V. W przypadku chęci zakupu proszę o zamówienie na maila. Potwierdzenie zamównienia i wpłacenie na konto podane w sklepie w danych firmowych 500zł + 20 kurier razem 520zł. Proszę w zamówieniu podawać dokładny adres oraz numer telefonu dla kuriera.

Dane techniczne

Wymiary obudowy bez złącz ok.: 130x90[mm]
Gniazdo BNC: 12.5[mm] standardowe dla większości sond PH
Gniazdo zasilania jack DC: 5.5x2.1[mm]
Złącze sterowania 7.5x16.5[mm] - raster 3.81[mm]
Złącze USB: micro B - takie jak w wielu smartfonach
Wymagany kabel USB: USB typ A (standard) <> micro B
Pobór mocy < 1W

Mierzony zakres PH: ok. 2.95 do 8.88 +/- 0.01dPH
lub na życzenie dla tanganiki/malawi ok. 3.95 do 9.99 +/- 0.01dPH


Sterownik w komplecie posiada to co na zjęciach poniżej:
- urządzenie do sterowania uPH-01 - 1szt;
- zasilacz 12V DC5.5x2.1 - 1 szt;
- złącze sterowania wtyk śrubowy zielony z etykietą opisującą styki - 1 szt;
UWAGA ! Sterownik w ukompletowaniu podstawowym NIE POSIADA dodatkowych akcesoriów tj. kabla USB oraz instalacji/okablowania 230V z wtyczkami i gniazdami, zdjęcia prezentowane na tej stronie pokazują przykładowe wykonanie okablowania 230V, które nie stanowi wyposażenia podstawowego.

Kabel USB nie jest potrzebny do normalnego działania urządzenia, wymagany jest tylko w przypadku chęci podłączania do komputera PC. Bez przewodu USB i podłączania do PC urządzenie działa normalnie i niczego nie potrzebuje żadnych dodatkowych ustawień ani kombinacji. Natomiast sposób wykonania instalacji został opisany na końcu tej strony.


Opis ekranu podstawowegoNa ekranie powyżej wyświetlane są:
- informacja o pomiarze PH u góry po środku największymi cyframi;
- po lewej srtonie w zależności od pomiaru może się pojawić piktogram podawania O2 (natlenianie) oraz strzałka w górę pokazująca, że w danej chwili sterownik podnosi PH;
- po prawej srtonie w zależności od pomiaru może się pojawić piktogram podawania CO2 (podawanie dwutlenku węgla) oraz strzałka w dół pokazująca, że w danej chwili sterownik obniża PH;
- poniżej cyfr pomiaru PH oznaczone jako PPM - wyświetlana jest obliczona na podstawie podanego KH i mierzonego PH wartość zawartości CO2 w wodzie w jednostkach ppm - jest to wartość przybliżona i teoretyczna nie rzeczywista;
- wartość KH którą podał użytkownik na podstawie testów jest wyświetlena informacyjnie pod obliczoną zawartością CO2 PPM;
- na samym dole od lewej wyświetlany jest próg minimalny zakresu ustawionego w którym ma być stabilizowane PH, a po prawej próg maksymalny;
- po środku na dole w nawiasach wyświetlany jest zakres po przekroczeniu którego wystąpią alarmy;
- piktogram głośnika informuje o tym że sygnały dźwiękowe będą generowane jeśli PH wyjdzie poza ten zakres, głośnik przekreślony informuje o tym, że nie będą generowane sygnały alarmowe nawet po ich wystąpieniu, głośnik koloru czarnego oznacza że wyłączone są wszelkie sygnały dźwiękowe w tym dźwięk klawiszy (zmiana lewym przyciskiem krótkie (chwilowe do 0,5s) lub długie (3-5s) naciśnięcie);


Opis realizowanych funkcji

             Poniżej szczegółowy opis wszystkich funkcji sterowania, ustawień oraz możliwości sterownika:

       * pomiar PH w czasie rzeczywistym z rozdzielczością 0.01 dpH;

* ustawiany zakres PH w przedziale od 2.95 do 8.88;

* ustawiany alarm PH czyli wartość (w dpH) PHALM odstępu od wartości skrajnych przedziału ustawionego przez      użytkownika do momentu w którym wystąpi alarm dźwiękowy - np: zakres ustawionych PH to
     <6,80 do 6,90 >, PHALM=0,2 dpH oznacza to, że jeśli PH mierzona wzrośnie ponad PHmax+PHALM =
      6,90+0,20=7,10 dpH to zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy, natomiast jeśli PH mierzona spadnie
      poniżej PHmin-PHALM = 6,80-0,20=6,60 dpH to również zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy;

* możliwość kalibracji urządzenia dla danej sondy w punktach PH4.00 oraz PH7.00, automatyczna kalibracja dla całego      zakresu pomiarowego;

* możliwość sterowania w zależności od pomiaru PH - dowolnego urządzenia AC/DC podnoszącego oraz obniżającego ph, na dowolne napięcie 0-230V;

* możliwość zmiany parametrów w dowolnej chwili oraz zapisanie ich w pamięci procesora;

* ustawienie fabryczne wykasowują wszelkie ustawienia użytkownika z pamięci sterownika przywracając stan fabryczny      (zapisują ustawienia domyślne), po zrealizowaniu tej funkcji wymagana jest ponowna kalibracja;

* możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego jednym chwilowym naciśnięciem lewego przycisku - gdy piktogram głośnika jest przekreślony oznacza to wyłączenie dźwięku alarmu;

* automatyczne wychodzenie do ekranu podstawowego po kilkunastu sek - z menu głównego;

* możliwość podłączenia urządzenia do dowolnego komputera z systemem operacyjnym WIN XP, WIN7, WIN8, celem monitorowania regulacji PH w dłuższym okresie np tydzień miesiąć półrocze itp., aby monitorować pracę urządzenia należy podłączyć go do komputera a następnie uruchomić oprogramowanie. Po uruchomieniu wybrać port COM zazwyczaj ostatni numer na liście, a następnie połączyć. Po tej operacji w komputerze powinno się pojawić to samo co na LCD sterownika. Ostatnia czynność to zaznaczenie "ptaszka" po prawej stronie napisu uPH-01 obok ikony excela, od tego momentu zostanie utworzony plik z nazwą zawierającą czas rozpoczęcia, a po zakończeniu nazwa zmieni się gdyż zostanie dołożony czas zamknięcia - zapis parametrów następuje co minutę (1440 minut na dobę);

* możliwość podłączenia urządzenia do komputera, celem dokonania konfiguracji lub ustawień;

* możliwość zapisu konfiguracji na dysk i ponownego ich przywracania;

* możliwość obserwacji na PC w czasie rzeczywistym zmian i regulacji wykonywanych przez urządzenie;

* menu w postaci 6 pozycji:
  - ZAKRES - ustalanie zakresu w którym ma być utrzymywane PH (ważne KH patrz technika CO2)
  - ALARM - ustalanie różnicy po przekroczeniu której generowany będzie alarm
  - KALIBRACJA - kalibracja sterownika dla danej sondy
  - TWW WODY - możliwość podania rzeczywistego KH w celu obliczenia zawartości CO2 w wodzie
  - USTAWIENIA LCD - płynna regulacja jasności i kontrastu LCD
  - UST. FABRYCZNE - przywracanie wartości domyślnych


Wywołanie MENU następuje poprzez naciśnięcie przycisku prawego z napisem MENU i oznaczonego strzałką w dół (intuicyjnie rozwinięcie menu), przechodzenie po kolejnych podmenu następuje poprzez kolejne naciskanie tego samego przycisku, po wybraniu opcji z menu wybór następuje poprzez naciśnięcie lewego przycisku opisanego OK i oznaczonego kółkiem. Jeśli pozostaniemy nie naciskając żadnego z przycisków na którymś z podmenu po kilkunastu sekundach sterownik poróci sam do ekranu pomiarowego.

działanie menu i ustawienia najporościej obrazuje to film:

po obejrzeniu tych filmów chyba żadna instrukcja nie jest potrzebna :)


Galeria zdjęć
oczywiście wszelkie opisy w wersji polskiej są w języku polskim, zdjęcia ekranów są poglądowe celowo mieszane aby pokazać że możliwa jest również wersja angielska


możliwa do wykonania za dopłatą instalacja 230V - na zdjęciach poniżej
plik z monitoringu otwarty za pomocą arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL (MS Office nie jest darmowy potrzebna jest płatna licencja na użytkowanie) - pliki CSV można otwierać z dowolnego arkusza kalkulacyjnego np darmowego OpenOffice lub innego


Oprogramowanie możesz pobrać tutaj: DOWNLOAD

na koniec galerii jakość wykonania tego co jest w środku, żeby ktoś nie pomyślał że urządzenie ładnie wygląda tylko z zewnątrz, a w środku jest lipa
Possible english version. For more information call or mail me: +48 503 828 650, mirekkon@wp.pl
I'm working on a translation of this sub website.
English version of this software, You can get free: DOWNLOAD

If You have any questions, don't hesitate contact with me: mirekkon@vp.plOpis działania

             Jeżeli dokonałeś już wyboru i chcesz stworzyć podwodny gąszcz roślinny, a nie wiesz od czego zacząć, posłuchaj paru przydatnych rad rozpoczynając od lektury poniższego linku.

Technika CO2 - to co powinieneś bezwzględnie wiedzieć - kliknij w ten link i poczytaj.

Co będzie Ci potrzebne, aby zacząć podawać CO2 w akwarium?

            1. Wiedzę którą można zdobyć na mojej stronie LINK
            2. Test kropelkowy Zoolek KH (TWW) dostępny w dobrych sklepach akwarystycznych
            3. Sterownik uPH-01 z zasilaczem WWW.MIREKKON.PL
            4. Sondę PH typ ERH-AQ1 – można kupić tu HYDROMET
            5. Bufory PH 4.00 i PH 7.00 – można kupić tu HYDROMET
            6. Zestaw CO2 (butla, manometry, elektrozawór, zaworek precyzyjny, węże, dyfuzor), można kupić na portalu allegro
            lub tablica.pl, albo w dobrych sklepach akwarystycznych

Łącznie musisz przeznaczyć 265zł na sterownik z zasilaczem i wysyłką + test KH około 15-30 zł + sonda i bufory około 220zł oraz zestaw CO2 z butlą w zależności od konfiguracji 200zł - 400zł czyli razem około 700-900zł

            Polecam taki zestaw:


            7. Pompka natleniająca z kamieniem rozpraszającym powietrze – zakładam że każdy ma lub i tak musi prędzej czy                  później kupić

            Po dokonaniu zakupów sterownika oraz niezbędnych dodatków, możemy przystąpić do podłączania tego wszystkiego w system.
            Po włączeniu sterownika należy dokonać kalibracji – jest to proces wzorcowania charakterystyczny dla wszelkich pomiarów fizykochemicznych. W tym celu naciskamu przycisk MENU (strzałka w dół) wybieramy opcję KALIBRACJA naciskając klawisz OK (kółko) i postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na LCD. Podczas kalibracji najważniejszą rzeczą jest poczekać (ile potrzeba 3-10 minut) na ustabilizowanie się pomoiaru RAW po czym naciskamy klawisz OK.
            Od tej chwili urządzenie jest skalibrowane dla danego egzemplarza sondy. Kalibrację można przeprowadzać co około 3 miesiące lub w razie potrzeby częściej.
             Sprawdzenie czy sterownik jest właściwie skalibrowany możemy wykonać w dowolnej chwili poprzez włożenie sondy do poszczególnych buforów i pomiar, jeśli sterownik jest prawidłowo skalibrowany powinien zmierzyć wartość tych buforów czyli 4.00 lub 7.00 oczywiście w wypadku różnic +/-0.05 można uznać że kalibracja jest prawidłowa jednak, gdy różnice są większe należy dokonać ponownej kalibracji.

            Po procesie kalibracji musimy wybrać na podstawie twardości węglanowej wody TWW (KH) optymalny przedział dla naszego akwarium. W przypadku, gdy wartość TWW (KH) nie jest znana można narobić sporo szkód zadając przedział PH w którym ryby mogą się dusić. Jeśli znamy już nasze KH na podstawie tej wartości wybieramy z tabeli która jest na obudowie sterownika dopuszczalny przedział PH np.: dla KH=5 dopuszczalny przedział z tabeli to 6.70-7.00, co oznacza że nasz zakres nie może przekraczać tych wartości, co najwyżej może być zawężony w tym zakresie.

             Pamiętać należy jeszcze o możliwości ustawienia dodatkowego zabezpieczenia w menu opisanego jako ALARM. Możemy za pomocą przycisku MENU wejść do MENU i wybrać opcję ALARM a następnie zatwierdzić klawiszem OK. Wartość ALARM jest to odstęp od wartości skrajnych po przekroczeniu których sterownik będzie wydawał sygnały dźwiękowe i ostrzegał nas o przekroczeniu przedziału PH ustawionego w wartość ALARM. Np. PH min = 6.85, PH max= 6.95, ALARM =0.25 oznacza że alarm załączy się gdy PH spadnie poniżej PH min - ALARM = 6.60 oraz gdy PH wzrośnie powyżej wartości PH max + ALARM = 7.20.
             Jest to zabezpieczenie informujące użytkownika, że wartość PH niebezpiecznie wyszła poza zakres i wymagana jest interwencja. Domyślnie ALARM wynosi 0.20. Zasadę działania alarmu obrazuje poniższy rysunek:


             Dźwięk alarmu można wyłączyć naciskając w dowolnym momencie pomiaru klawisz oznaczony piktogramem głośnika (lewy klawisz). Włączenie dźwięku symbolizuje piktogram głośnika, natomiast wyłączenie dźwięku symbolizuje piktogram głośnika przekreślony. Kolejne wyłączenia i włączenia następują poprzez kolejne chwilowe naciśnięcie tego przycisku. Długie naciśnięcie klawisza oznaczonego głośnikiem spowoduje wyłączenie wszelkich dźwięków włącznie z dźwiękiem klawiszy.

Stany załączenia poszczególnych wyjść są zobrazowane za pomocą piktogramów po lewej i prawej stronie pomiaru odpowiednio dla załączenia wyjść CO2 lub O2. Stan podczas gdy żaden z piktogramów nie jest wyświetlany, inforuje że oba urządzenia są wyłączone, natomiast stan, gdy oba wyjścia są włączone jest zabroniony i nie może wystąpić.

Prawidłowa konfiguracja i działanie sterownika:
            1. Kalibracja
            2. Ustalenie zakresu PH
            3. Jeżeli PH rośnie poza PH max następuje załączenie wyjścia CO2
            4. Jeżeli PH spada poza PH min następuje załączenie wyjścia O2
            5. W przypadku gdy PH mierzone mieści się w przedziale ustawionym PH min do PH max sp;nie są załączane żadne
                 wyjścia
            6. Histereza sterownika określona jest od dołu od PHmin-0.01 do PHmin + 0.03 dpH dla którego następuje
                 wyłączenie O2 oraz od góry od połowy przedziału (PHmax-PHmin)/2 do PHmax, wyłączenie CO2 następuje po
                 obniżeniu PH do połowy przedziału
            7. Przedział PH musi mieć minimalny odstęp 0,05 dpH ze względu na tak ustawioną histerezę, odstęp ten
                 wyliczamy następująco PH max – PH min, czyli jest to różnica wartości przedziału.


Styki wyjść CO2 i O2

PODŁĄCZENIE WYJŚĆ POD NAPIĘCIA Z ZAKRESU 0-24V

Warunkiem takiego podłączenia jest posiadanie pompki i elektrozaworu na napięcia z tego zakresu. Jeżeli napięcie zasilania pompki oraz elektrozaworu jest takie samo i wynosi np 12V możemy podłączyć urządzenia do sterownika według poniższego schematu:


Jeżeli napięcie zasilania pompki i elektrozaworu jest różne wtedy należy podłączyć według poniższego schematu:


PODŁĄCZENIE WYJŚĆ POPRZEZ DODATKOWE PRZEKAŹNIKI SEPARUJĄCE

             Aby podłączyć urządzenia takie jak elektrozawór i pompka natleniająca w zależności od rodzaju ich zasilania mamy możliwość załączania ich za pomocą styków sterownika. Styki działają na zasadzie automatu i jeśli wyjście jest załączone to styk jest zwarty, a jeśli wyjście jest wyłączone styk jest rozwarty. Stosując przekaźniki separujące napięcie niebezpieczne np. 230V należy stworzyć obwód według poniższego schematu:             Jak wynika z rysunku styki sterownika załączają przekaźniki które odpowiednio włączają lub wyłączają elektrozawór lub pompkę zasilaną z 230V. Sposób ten gwarantuje że na stykach zielonego złącza na sterowniku nie będzie występowało napięcie niebezpieczne.


PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ 230V BEZPOŚREDNIO POD STEROWNIK

             Styki każdego z wyjść przystosowane są do złączania prądów o natężeniu od 0 do 3A (a nawet więcej). Napięcie jakie można podłączyć może wynosić nie zależnie stałe czy zmienne od 0-250V. Z tego wynika że istnieje możliwość bezpośredniego sterowania elektrozaworem i pompką z 230V, a sterownik działa jak stycznik dla jednego przewodu. Symbole styczników są narysowane na wtyczce i pokazują których pinów dotyczą.

Schemat podłączenia sterownika:

Przygotowanie kabla elektrozaworu lub pompki natleniającej:Końcówki odizolowane pokrywamy cyną dla uzyskania lepszego styku złącza.

             Jak wynika ze zdjęcia nie trzeba ucinać oryginalnej wtyczki a jedynie "rozpruć" kabel i przeciąć jeden z przewodów wkręcając jego końcówki odpowiednio we wtyczkę sterownika pod jedno z wyjść. W przypadku wtyczek płaskich nie ma znaczenia, który z kabli przetniemy niebieski czy brązowy w przypadku wtyczek okrągłych z uziemieniem należy zawsze przecinać kable brązowy, zachowując przy wkładaniu wtyczki odpowiednią polaryzację. Ktoś powie szkoda ciąć oryginalny kabel - jednak w przypadku gdybyśmy chcieli łatwo wrócić do staniu pierwotnego wystarczy na tym odcinku umieścić zwykły włącznik taki jak do lampek i zyskujemy możliwość ręcznego włączania i wyłączania pompki lub elektrozaworu. Kabel można dowolnie przedłużyć pamiętając o porządnym zaizolowaniu złączeń i wszelkich części metalowych na których może wystąpić napięcie!

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie przedłużacza z gniazdem i wtyczką na kablu, i to jego rozcinamy tak jak na zdjęciach pozostawiając kable oryginalne pompki i elektrozaworu nienarszone. Taki jak poniżej - długość kabla dowolna.

Następnym krokiem jest zaizolowanie przewodów razem z wtyczką. Jedną ze znanych metod jest zwykła taśma izolacyjna, można też wykorzystać koszulki termokurczliwe jeśli ktoś takimi dysponuje.

UWAGA!!!
Przy załączaniu bezpośrednim napięcia powyżej 24V, na zielonej wtyczce oraz wewnątrz urządzenia, będą występowały niebezpieczne dla zdrowia i życia napięcia, należy wtedy zaizolować całą wtyczkę taśmą lub koszulką termokurczliwą i część kabla około 5 cm za wtyczką. Podczas rozbierania i zdejmowania obudowy nalezy odłączyć napięcie niebezpieczne i zachować szczególną ostrożność podczas jego załączania przy zdjętej obudowie. Urządzenie w takim wypadku powinno być w miejscu niedostępnym dla dzieci.


UWAGA!!!
WSZYSTKO CO ROBISZ PRACUJĄC Z NAPIĘCIAMI NIEBEZPIECZNYM (POWYŻEJ 24V) – ROBISZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. JAKO AUTOR I WYKONAWCA STEROWNIKA NIE BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI I SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU NIEPRAWIDŁOWYCH DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA. Jeśli nie masz uprawnień i wiedzy na tematy elektryczne poproś o pomoc kogoś kto się na tym zna. Jeśli chcesz pomogę Ci (doradzę) jak wykonać instalację bezpieczną gwarantującą bezpieczeństwo pracy urządzenia dla użytkowników (opcja wykonania okablowania za dodatkową opłatą).Powyższa strona i zawarte na niej informacje stanowią całkowity i kompletny opis (instrukcję) urządzenia uPH-01.                                                                                                                      
Wszelkie sugestie, spostrzeżenia oraz uwagi proszę słać na maila: link.

Copyright by mirekkon © 2010-2015                                                                                                                                                                                                                  FireFox 3.5