Amazon II


AMAZON II - komputer akwariowy
            Komputer akwariowy AMAZON II jak sama nazwa sugeruje zbudowany jest ze zintegrowanych podukładów charakterystycznych dla budowy komputera. Posiada on mikroprocesor, pamięć stałą ROM i ulotną RAM, zegar czasu rzeczywistego taki jak na płycie komputerowej z bateryjnym podtrzymaniem pracy, oraz elementy charakterystyczne dla komputera jak wyświetlacz i klawiatura oraz peryferia: pilot zdalnego sterowania, wyjście USB do połączenia komputera oraz listwę wykonawczą z 8-ma wyjściami 230V sterowaną również za pomocą kabla USB.
            Dodatkowo urządzenie posiada pewne układy zintegrowane na stałe, które stanowią podstawowe wyposażenia, dzięki któremu sterownik realizacje poszczególne funkcje. Do układów tych zaliczyć można PH metr przetwarzający sygnał analogowy generowany z sondy na sygnał cyfrowy, układ odczytu czujnika (czujników) temperatury oraz układy sterowania napięciem stałym 12V dedykowane dla diod LED oraz wiatraka (wiatraków) 12V np. komputerowych różnej wielkości.
            Do zasadniczych różnic pomiędzy pierwszą, a drugą wersją zaliczyć można:

                - wygląd zewnętrzny,
- dużo lepszy procesor,
- inny rodzaj wyświetlacza,
- krótsza listwa (tylko około 40cm),
- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sterowania listwą za pomocą USB,
- możliwość podłączania do listwy urządzeń dużej mocy nawet 1000W bez obaw o uszkodzenie lub zakłócenia,
- zdalne sterowanie pilotem,
- możliwość podłączenia sterownika do komputera kablem USB w celu konfiguracji parametrów,
- możliwość monitorowania pracy AMAZON II za pomocą komputera,
- możliwość podpięcia jednego z dodatkowych modułów poprzez złącze MOD.


Opis realizowanych funkcji

Poniżej szczegółowy opis wszystkich funkcji sterowania, ustawień oraz możliwości sterownika AMAZON II:

>      pomiar temperatury w czasie rzeczywistym z rozdzielczością 0.1 °C ;

>     regulacja ogrzewania (230V), oraz chłodzenia jednym z 3 trybów wentylatora (DC12V) w zależności od pomiaru temperatury;

>     ustawiany dowolnie zakres temperatury w przedziale od 15,0 °C do 49,9 °C (zakres pomiarowy od  0°C do 80 °C );

>     rozdzielony zakres utrzymywanych temperatur osobno dla dnia i nocy;   

>     ustawiany alarm temperaturowy, czyli wartość (w °C) TALM, odstępu od wartości skrajnych przedziału ustawionego przez użytkownika do momentu w którym wystąpi alarm dźwiękowy i optyczny - np: zakres ustawionych temperatur to <25,5 do 27,5> °C, TALM=2 °C oznacza to, że jeśli temperatura mierzona wzrośnie ponad Tmax+TALM = 27,5+2=29,5 °C, to zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy i optyczny, natomiast jeśli temperatura mierzona spadnie poniżej Tmin-TALM = 25,5-2=23,5 °C to również zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy i optyczny;  

>     trzy tryby pracy wentylatora lub zespołu wentylatorów - SYNCHO, OBROTY MINIMALNE, CYKL;  

>     możliwość płynnej zmiany obrotów wentylatora w trybie ręcznym za pomocą funkcji menu oraz bezpośrednio z pilota;  

>     po przekroczeniu temperatury Tmax + TALM wiatrak niezależnie od trybu przechodzi na maksymalne obroty, a po obniżeniu temperatury Tmin - TALM wiatrak automatycznie niezależnie od trybu wyłącza się;

>     alarm dźwiękowy dla temperatury i dla PH działa niezależnie i z taką samą sekwencją dźwiękową, alarm optyczny pokazuje, który parametr wygenerował ów alarm;  

>     możliwość kasowania alarmu ale tylko w przedziale [(Tmin - TALM) do (Tmax+TALM)] poza przedziałem nie ma możliwości skasowania alarmu jedynie wyłączenie dźwięku;  

>     możliwość dokonania wzorcowania (korekty) pomiaru temperatury do termometru laboratoryjnego;

>     pomiar PH w czasie rzeczywistym z rozdzielczością 0.01 dpH;

>      regulacja podawania CO2 (230V) lub natleniania pompką (230V) w zależności od pomiaru PH;

>     ustawiany zakres PH w przedziale od 4.00 do 8.99 (zakres pomiarowy od 4.00 - 9.00);    

>     rozdzielony zakres utrzymywanych PH osobno dla dnia i nocy;   

>     ustawiany alarm PH czyli wartość (w dpH) PHALM, odstępu od wartości skrajnych przedziału ustawionego przez użytkownika do momentu w którym wystąpi alarm dźwiękowy i optyczny - np: zakres ustawionych PH to <6,80 do 6,90 >, PHALM=0,2 dpH oznacza to, że jeśli PH mierzona wzrośnie ponad PHmax+PHALM = 6,90+0,20=7,10 dpH, to zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy i optyczny, natomiast jeśli PH mierzona spadnie poniżej PHmin-PHALM = 6,80-0,20=6,60 dpH to również zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy i optyczny;  

>     możliwość ustawienia wartości KH(TWW) twardości węglanowej wody na podstawie której wyliczana jest zawartość dwutlenku węgla w wodzie;

>     możliwość zmiany pomiaru PH wyświetlanego na LCD na pomiar zawartości CO2 w wodzie (ppm);

>     możliwość kalibracji urządzenia dla danej sondy w punktach PH4.00 oraz PH7.00, automatyczna kalibracja dla całego zakresu pomiarowego;  

>     możliwość ustawienia dwóch trybów pracy pompy natleniającej AUTO - w zależności od pomiaru PH, CYRKULACJA cykliczne włączanie i wyłączania na ustawione okresy;  

>     kalkulator optymalnego zakresu PH na podstawie podanego KH;

>     możliwość wyłączenia/włączenia dźwięku poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza strzałka w dół lub klawisza pilota MUTE, wielokrotne naciśnięcie MUTE powoduje najpierw wyłączenie dźwięków alarmów, a następnie wyłączenia pikania klawiszy co jest sygnalizowane odpowiednio zmianą piktogramu z dzwonka na kropkę, a następnie wyłączenie piktogramu które równoznaczne jest z całkowitym wyłączeniem wszystkich dźwięków;  

>     ustawiane pory doby - początek dnia i początek nocy, celem rozróżnienia czasu pór dla ustawionych parametrów;

>     przy zmianie pór doby dnia i nocy sterownik aktywuje każdorazowo tryb uśpienia alarmu przez 60 min nie generuje żadnych alarmów dostosowując parametry temperatury i PH do pory dnia lub nocy, w przypadku, gdy w tym czasie system nie ustabilizuje parametrów automatycznie generowany jest alarm. Oznacza to, że źle dobraliśmy zakresy temperatury lub PH albo mamy zbyt mało wydajny system grzewczy lub dozujący CO2;

>     po włączeniu trybu podmiany wody z pilota za pomocą czerwonego ON/OFF, następuje blokada autoregulacji, alarmów oraz przejście wszystkich wyjść w stan wyłączony, nie mniej jednak można w trybie ręcznego załączania i wyłączania zmieniać stany poszczególnych wyjść na dowolne, automatycznie załączane są obie sekcje oświetlenia które można dowolnie modyfikować;  

>     tryb podmiany wody i uśpienia alarmów po podmianie wody oraz przy przejściu z trybu nocnego na dzienny  i odwrotnie – sygnalizacja poprzez migający piktogram dzwonka;

>     po wyłączeniu trybu podmiany wody sterownik aktywuje każdorazowo tryb uśpienia alarmu przez czas ustawiony w menu potrzebny do ustalenia się parametrów (0-59min);

<     dwie niezależnie załączane sekcje lamp A i B (świetlówki, HQI lub inne systemy oświetlenia);

>     symulacja świtu i zmierzchu – diody LED (DC12V) załączane i wyłączane poprzez płynne  rozjaśnianie i ściemnianie przed i po kombinacjach oświetleń A i B; LED mogą stanowić oświetlenie poranne i wieczorowo-nocne;

>     możliwość symulacji piorunów nocą za pomocą LED;

>     możliwość płynnego ściemniania i rozjaśniania diod w trybie ręcznym za pomocą funkcji menu oraz bezpośrednio z pilota; 

>     zabezpieczenie dla HQI przed WARM START czas opóźnienia ustawiany od 1 do 30 min;

>     trzy niezależne timery sekundowe (oznacza ze możesz włączyć na czas minimum 1 sekundy) z harmonogramem tygodniowym! (oznacza, że każdy dzień tygodnia można ustawić czy dany program ma być realizowany czy nie, każdy dzień można ustawić osobno w zależności od potrzeb), dla jednego timera istnieje możliwość ustawienia 48 programów włącz/wyłącz w ciągu doby na dany dzień tygodnia oraz możliwością zmiany ich funkcji T1 <-> Lampa UV, T2 <-> dolewka wody odparowanej, T3 <-> Filtr;

>     ściemnianie podświetlenia LCD po około 60 sek, do pewnego minimum ustawianego przez użytkownika osobno dla dnia i osobno dla nocy (w skrajności ściemnianie do zera lub nie ściemnianie) osobno dla dnia i dla nocy, rozjaśnianie po naciśnięciu dowolnego klawisza;  

>     możliwość zmiany trybu pracy LCD – wygaszacz, duże znaki pomiarów, zegar;

>     funkcja Łatwa Instalacja - umożliwia łatwy szybki start nawet największemu laikowi, sterownik proponuje kolejno jedno po drugim podstawowe ustawienie sterownika, po przejściu całej procedury masz pewność, że dokonałeś wszystkich niezbędnych ustawień żeby wystartować!! funkcja może być używana wielokrotnie, gdyż parametrów których nie chcemy zmieniać nie musimy naciskając przycisk ESC. Jeżeli nie chcemy zmieniać niczego naciskamy cały czas przycisk ESC do zakończenia procedury;  

>     ustawienie fabryczne wykasowują wszelkie ustawienia użytkownika z pamięci sterownika przywracając stan fabryczny (zapisują ustawienia domyślne);  

>     funkcja pokazuj nastawy, służy do przeglądania zaprogramowanych ustawień;  

>     zabezpieczenia przed nieautoryzowaną obsługą – kod dostępu do menu, wyłączenie obsługi klawiatury za pomocą pilota;

>     możliwość podpięcia jednego z dwóch modułów standardowych lub modułu użytkownika realizującego funkcje określone na zamówienie;

>     zabezpieczenia i komunikaty - alarm dźwiękowy, alarm optyczny, blokada wyjść (ustawienie w stan wyłączony) w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury lub odłączenia sondy od wejścia, powiadomienie o uszkodzonych lub rozłączonych przewodach sterujących pomiędzy sterownikiem, a listwą wykonawczą;  

>     możliwość podłączenia do komputera w celu konfiguracji urządzenia możliwość wykonania wielu profili pracy oraz zapisania ich na dysku komputera;

>     dokładny zegar czasu rzeczywistego 24 godzinny z podtrzymaniem bateryjnym oraz możliwością synchronizacji czasu z komputerem;

>     monitoring pracy sterownika sprawowany przez PC i zapis historii zmian pomiarów, stanów urządzeń  oraz stanów załączenia poszczególnych urządzeń;

>     obsługa zdalnym sterowaniem IR – możliwa obsługa wielu urządzeń;

>     inteligentna listwa sterująca;

>     ręczne sterowanie poszczególnymi kanałami za pomocą klawiszy lub zdalnego sterowania;

>     możliwość dowolnej konfiguracji włączenia i wyłączenia pomiarów;

>     wszystkie ustawienia użytkownika są zachowywane w nieulotnej pamięci, zaniki napięcia nie powodują utraty, nadpisywania, zmiany, czy fałszowania danych;

>     szybki dostęp do funkcji poprzez dodatkowe klawisze pilota;

>     szybki dostęp do funkcji poprzez klawisze strzałek klawiatury które posiadają podwójne funkcje klawiszy;

>     podwójne funkcje klawiszy;

>     czytelne logiczne menu podzielone tematycznie.


1.    KASOWANIE ALARMU – po wybraniu tej opcji i naciśnięciu klawisza SET/MENU następuje skasowanie alarmu dźwiękowego i optycznego, pod warunkiem, że wartość mierzona mieści się w zakresie dopuszczalnym,skasowanie alarmu sygnalizowane jest komunikatem.

2. PORY DOBY - po wybraniu tej opcji i naciśnięciu klawisza SET/MENU następuje wejście do ustawień godziny, która będzie początkiem dnia (zatwierdzamy SET), a następnie godziny początku nocy (zatwierdzamy SET), określamy w ten sposób okresy w których sterownik będzie utrzymywał dzienne i nocne ustawienia.

3. TEMPERATURA – po wybraniu tej opcji i naciśnięciu klawisza SET/MENU następuje wejście do podmenu z którego możemy wybrać następujące ustawienia:

- Zakres – ustalamy zakres temperatur Tmin i Tmax, które sterownik będzie utrzymywał załączając grzałkę lub wiatrak. Histereza jest wyliczana automatycznie. Dla grzałki stanowi połowę przedziału ustawionego Tmin,  Tmax.

- Alarm – ustawiamy odstęp wartości temperatury Talm. Zakres dopuszczalny wynosi więc od Tmin-Talm do Tmax+Talm po przekroczeniu którego sterownik wygeneruje alarm optyczny i dźwiękowy.

- Korekta – ustawiamy wartość korekty termometru kalibrując go do termometru wzorcowego.

- Wentylat. SYNCHRO – tryb pracy wiatraka – włączony domyślnie – polega na automatycznym uruchomieniu wiatraka i płynnej zmianie obrotów w zależności od temperatury im wyższa tym szybciej i odwrotnie.

- Wentylat. OBROTY MIN – tryb  pracy wentylatora polegający na ustawieniu pewnej wartości obrotów wentylatora na stałe nie zależnie od zmian temperatury i czasu.
W przypadku przekroczenia temperatura maksymalnej wiatrak zaczyna kręcić
z maksymalną prędkością do momentu, gdy temperatura nie powróci do zakresu ustawionego, po czym przechodzi do kręcenia z ustawionymi obrotami minimalnymi.

- Wentylat. CYKL – tryb pracy wentylatora polegający na cyklicznym włączaniu
i wyłączaniu z zadaną prędkością obrotową.

4.PH WODY - po wybraniu tej opcji i naciśnięciu klawisza SET/MENU następuje wejście do podmenu z którego możemy wybrać następujące ustawienia:

- TWW wody – ustalamy wartość twardości węglanowej wody dla naszego akwarium, wartość ta musi być zmierzona, gdyż od niej zależy obliczanie zawartości CO2 w wodzie, które sterownik może wyświetlać zamiast PH.

- Zakres – ustalamy zakres PHmin i PHmax, które sterownik będzie utrzymywał załączając CO2 lub O2. Histereza obliczana jest automatycznie i dla CO2 stanowi połowę ustalonego przedziału dlatego też nie należy zawężać przedziału min i max o mniej niż 0,05dPH.

- Alarm – ustawimy odstęp wartości PHalm. Zakres dopuszczalny wynosi więc od PHmin-PHalm do PHmax+PHalm po przekroczeniu którego sterownik wygeneruje alarm optyczny i dźwiękowy.

- Kalibracja – inaczej wzorcowanie polega na zapamiętaniu przez sterownik poziomów sygnałów generowanych przez sondę i przyporządkowaniu im wartości kalibrowanego przedziału. Do kalibracji używa się płynów kalibrujących zwanych buforami. Kalibrację wykonujemy dla każdego egzemplarza sondy oraz okresowo np. co 2-3 miesiące lub zależnie od potrzeb. Sprawdzenia poprawności kalibracji możemy dokonać poprzez pomiar wartości buforów, jeśli pomiary różnią się o więcej jak +/- 0.05 dPH wymagana jest ponowna kalibracja.

- Pompa natleniająca – ustalamy cykl pracy pompy natleniającej która będzie cyklicznie wyłączana i włączana według ustawionych czasów.

- Kalkulator PH – narzędzie pomocnicze obliczające zakres optymalnego PH dla znanej wartości twardości węglanowej wody TWW(KH).

5.OŚWIETLENIE - po wybraniu tej opcji i naciśnięciu klawisza SET/MENU następuje wejście do podmenu z którego możemy wybrać następujące ustawienia:

- Oświetlenie A – ustalamy godzinę załączania i wyłączania sekcji A.

- Oświetlenie B – ustalamy godzinę załączania i wyłączania sekcji B.

- Ustawienie HQI – ustalamy obecność lamp HQI oraz czas opóźnienia załączania zasilania po zaniku napięcia lub przypadkowym wyłączeniu urządzenia.

- Świt/Zmierzch – ustalamy początek rozjaśniania się diod LED (symulujących świt) po którym świecą one, aż do załączenia świetlówek, w podmenu tym ustawiamy również godzinę o której diody LED zaczynają się ściemniać (symulując zmierzch).

- Ręczna regulacja LED – w tym podmenu możemy dowolnie regulować jasność świecenia diod LED w trybie ręcznym.

- Pioruny w nocy – ustalamy symulację wyładowań atmosferycznych realizowanych za pomocą błyśnięć diod LED, poziom jasności rozbłysku, czas i ilości błyskawic generowana jest automatycznie, a parametrem zmiennym, który możemy modyfikować jest częstość.

6.TIMERY – po wybraniu tej opcji i naciśnięciu klawisza SET/MENU następuje wejście do podmenu z którego możemy wybrać następujące ustawienia:

- Timer 1 – włącznik wyłącznik czasowy nr 1 lub wyjście dedykowane pod lampę UV.

- Timer 2 – włącznik wyłącznik czasowy nr 2 lub wyjście dedykowane dla auto-dolewki.

- Timer 3 – włącznik wyłącznik czasowy nr 3 lub wyjście dedykowane pod filtr.

- Wyjścia dedykowane – ustalamy funkcje wyjść timerów.

7. ŁATWA INSTALACJA – po wybraniu tej opcji i naciśnięciu klawisza SET/MENU następuje wejście do procedury ustawień niezbędnych do pracy parametrów, które sterownik automatycznie proponuje do modyfikacji użytkownikowi. W przypadku, gdy nie chcemy modyfikować aktualnie wyświetlonego parametru naciskamy ESC.

8. USTAWIENIA – po wybraniu tej opcji i naciśnięciu klawisza SET/MENU następuje wejście do podmenu z którego możemy wybrać następujące ustawienia:

- Pokazuj nastawy – w tym podmenu możemy przeglądać ustawienia parametrów

jakie zostały dokonane przez użytkownika.

- Hasło dostępu – ustalamy kod dostępu do menu głównego.

- Moduł dodatkowy – wybór dodatkowego modułu podłączonego do złącza MOD oraz

   oprogramowania obsługującego dany moduł.

- Tryb LCD – ustalamy tryb wyświetlania informacji na ekranie po przygaśnięciu

  podświetlenia.

- Wygaszacz – ustalamy konfigurację wygaszania ekranu. Wygaszacz ma priorytet nad

   trybami pracy LCD jeśli jest włączony to tryby nie będą działały w tym czasie w

   którym wygaszacz jest ustawiony. Jeśli wygaszacz jest włączony tylko na noc to tryby

   LCD będą działały tylko w dzień. Jeśli wygaszacz jest włączony tylko na dzień, to tryby

   będą działały tylko w nocy, natomiast jeśli wygaszacz ustawimy na całą dobę to tryby

   w ogóle nie będą działały.

- Sterowanie IR  wyłączamy lub włączamy obsługę zdalnego sterowania.

- Dźwięk klawiszy – wyłączamy lub włączamy dźwięk naciśnięcia klawisza klawiatury.

- Pomiary – ustalamy włączenie lub wyłączenie pomiaru temperatury lub PH,
    w zależności od potrzeb, np.: braku czujnika itp.

- Czas uśpienia alarmu – ustalamy czas potrzebny na stabilizację parametrów po wyłączeniu funkcji zmiany wody – w tym czasie alarm dźwiękowy i optyczny nie będzie generowany, a sygnalizacją tego stanu jest migający piktogram dzwonka. Dla trybu uśpienia alarmów nie są wysyłane SMS w przypadku wykorzystywania modułu GSM.

- Ustawienia fabryczne – przywracamy wartości fabrycznych nastaw.

- Zegar – ustalamy aktualny czas oraz dzień tygodnia.

9. INFO – po wybraniu tej opcji i naciśnięciu klawisza SET/MENU następuje automatyczna prezentacja wersji oraz informacji o autorze, procedura sama powraca do menu głównego lub możemy przerwać proces prezentacji klawiszem ESC, a z pilota TV/CATV.

Podczas dokonywania ustawień z klawiatury należy pamiętać o podstawowych zasadach:

                 1. Klawisz SET zatwierdza czynność, zapamiętuje wartość z jednoczesnym przejściem do następnego ustawienia,                  wchodzi do podmenu, oraz wyraża zgodę na zapamiętanie parametru.
                 2. Klawisz ESC wyjście bez zapisu, rezygnacja z nastawy lub wyjście z podmenu poziom wyżej.
                 3. Klawisze Lewo/Prawo przełączanie pozycji menu i podmenu, w trybie ręcznym zmiana pozycji.
                 4. Klawisze Góra/Dół - zwiększanie/zmniejszanie lub zmiana wartości.

Funkcje strzałek w MENU i USTAWIENIACH

             - Strzałka w lewo lub w prawo – przechodzenie po kolejnych pozycjach MENU;

             - Strzałka w górę lub w dół – zmniejszanie lub zwiększanie wartości albo ich zmiana;

Funkcje strzałek poza MENU

- Strzałka w górę – długie naciśnięcie powoduje wejście do trybu ręcznego w którym możemy załączyć lub wyłączyć ręcznie poszczególne wyjścia, zmiana stanu następuje po przyciśnięciu SET, natomiast przejście do następnej pozycji za pomocą strzałek lewo i prawo, po ustaleniu stanów w celu wyjścia i zatwierdzenia naciskamy ESC;

- Strzałka w prawo – długie naciśnięcie powoduje wejście do ustawień poziomu podświetlenia wyświetlacza LCD osobno dla dnia i nocy. Jest to poziom podświetlenia dla którego sterownik po około 1 minucie wygasza podświetlenie przechodząc do stanu normalnej pracy. Naciśnięcie któregokolwiek klawisza klawiatury lub pilota powoduje ponowne rozjaśnienie podświetlenia do poziomu maksymalnego;

- Strzałka w dół – długie naciśnięcie powoduje wyłączenie lub włączenie alarmu dźwiękowego;

- Strzałka w lewo – długie naciśnięcie powoduje zmianę wyświetlania pomiaru PH lub CO2. W przypadku CO2 wymagane jest podanie TWW(KH).

Podczas sterowania z pilota klawiszowi SET odpowiada klawisz pilota MENU, klawiszowi ESC odpowiada klawisz pilota TV/CATV, klawiszom strzałka prawo/lewo odpowiadają analogiczne klawisze strzałek na pilocie podpisane VIDEO, natomiast klawiszom strzałka góra/dół zmieniającymi wartości nie odpowiadają analogiczne strzałki na pilocie. Zmiany wartości z pilota dokonujemy naciskając cyfry 0-9.

            Poza menu głównym, aby sterowć ręcznie kanałami wybieramy po kolei klawisze kanałów które chcemy włączyć lub wyłączyć. Przytrzymanie klawisza skutkuje zmianą stanu na AUTO, RĘCZNOE ON lub RĘCZNE OFF.
      Opis oznaczeń stanów wszystkich kanałów:
    „ - ” stan wyłączenia kanału w trybie auto
   „ G ” – stan włączenia kanału grzałki w trybie auto
   „ W ” - stan włączenia kanału wiatraka w trybie auto
   „ C ” - stan włączenia kanału CO2 w trybie auto
   „ P ” - stan włączenia kanału pompki w trybie auto
   „ A ” - stan włączenia kanału lamp sekcji A w trybie auto
   „ B ” - stan włączenia kanału lamp sekcji B w trybie auto
   „ L ” - stan włączenia kanału diod LED w trybie auto
   „ 1 ” - stan włączenia kanału timera 1 w trybie auto
   „ 2 ” - stan włączenia kanału timera 2 w trybie auto
   „ 3 ” - stan włączenia kanału timera 3 w trybie auto

    „” – ręczne załączenie danego kanału
   „X” - ręczne wyłączenie danego kanału
             Klawisz 1-/11 „OFF ALL” przełącza wszystkie kanały z trybu ręcznego w tryb AUTO, tym samym zerując ich stany co jest równoznaczne z wyłączeniem.

Przyciski funkcyjne nie wykorzystywane w procesie sterowania:           

SET, TV1, TV2, VCR, SAT, CBL, AUX, służą do przełączania pomiędzy poszczególnymi sześcioma urządzeniami, które możemy zaprogramować zgodnie z opisem. SET służy tylko do programowania odpowiedniego kodu.

Przyciski nie wykorzystywane do sterowania AMAZON II dla kodu „215” to:

TV/VCR, AUDIO, strzałka w górę (audio), strzałka w dół (audio), REW, PLAY, FF, REC, STOP, PAUSE, MTS.

Przyciski wykorzystywane do sterowania komputera AMAZON II:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0/10 – przyciski posiadają podwójne funkcje podczas wpisywania wartości liczbowych w trakcie ustawień w MENU odpowiadają cyfrom wpisywanym. Poza menu głównym odpowiadają poszczególnym kanałom wyjść według porządku opisanego na diodach LED przedniego panelu. Naciśnięcie przycisku z numerem odpowiadającym danemu kanałowi spowoduje ręczne przełączenie pomiędzy 3 stanami - ręcznie włączony (),  ręcznie wyłączony (×) lub powrót do trybu automatycznego (wartość literowa kanału lub „-”).

1-/11 – zerowanie wszystkich wyjść z trybu ręcznego do trybu AUTO, po naciśnięciu tego przycisku sterownik sam decyduje co ma być włączone, a co nie w zależności od nastaw.

2-/12 – przełączanie trybu wyświetlania pomiaru PH lub CO2, dla celów obliczenia CO2 w wodzie wymagana jest nastawa TWW(KH).

TV/CATV – odpowiednik klawisza ESC, rezygnacja lub wyjście, długie naciśnięcie powoduje RESET urządzenia.

MENU – odpowiednik klawisza SET, zatwierdzanie lub wejście do MENU.

Strzałka Lewo (video) – odpowiednik klawisza strzałka w lewo, przechodzenie po kolejnych pozycjach w menu, zmniejszanie wartości lub ich zmiana podczas ustawień, długie naciśnięcie poza menu głównym powoduje wejście do regulacji podświetlenia LCD.

Strzałka Prawo (video) – odpowiednik klawisza strzałka w prawo, przechodzenie po kolejnych pozycjach w menu, zwiększanie wartości lub ich zmiana podczas ustawień, długie naciśnięcie poza menu głównym powoduje wejście do regulacji podświetlenia LCD.

VIDEO – przycisk umożliwia zmianę trybu pracy ekranu: ekran podstawowy, duże cyfry pomiarów, zegar, wygaszacz.

MUTE – przycisk umożliwia wyłączanie dźwięku z równoczesnym kasowaniem alarmu, pojedyncze naciśnięcie powoduje zniknięcie piktogramu dzwonka, a w miejsce pojawia się kropka symbolizująca dźwięk klawiszy, następne naciśnięcie powoduje wyłączenie dźwięku klawiszy i zniknięcie kropki, kolejne naciśnięcie to ponowne włączenie wszystkiego.

CH+, CH-- przyciski ręcznej płynnej regulacji obrotów wentylatora.

VOL+ , VOL-- przyciski ręcznej płynnej regulacji rozjaśniania diod LED.

POWER – włączanie lub wyłączanie klawiatury Amazona II.

Czerwony przycisk ON/OFF służy do włączenia trybu podmiany wody. W trybie tym wyłączane są wszystkie autoregulacje oraz wyjścia. Automatycznie załączane jest oświetlenie A
i B do celów podmiany wody, przy czym możemy ręcznie włączyć lub wyłączyć przyciskami 1-10 dowolne wyjście. Wyłączenie trybu podmiany wody powoduje powrót do normalnej pracy w trybie AUTO z jednoczesnym załączeniem trybu uśpienia alarmu na czas określony
w ustawieniach. Ma to na celu zagwarantowanie czasu potrzebnego na ustabilizowanie się temperatury i PH po podmianie wody.
Ukompletowanie wersji podstawowej

            W skład ukompletowania wchodzą następujące elementy:
                         - Komputer akwariowy AMAZON II;
                         - Pilot zdalnego sterowania z instrukcją w języku angielskim - bez baterii 2 x AAA (R3);
                         - Zasilacz sieciowy AC 230V 50Hz / DC 12V 2,5A wraz z kablem;
                         - Listwa wykonawcza wraz z kablem zasilającym i przewodem USB do sterowania;
                         - Czujnik temperatury długość kabla około 2m;
                         - Pakiet oprogramowania zawierający sterowniki XP, program KonfiguratorA2 oraz program MonitorA2,                                            wraz z niezbędnymi czcionkami – wersja polska lub angielska;
                         - Instrukcja obsługi w formie elektronicznej, którą można pobrać ze strony;
                         - Na życzenie pisemna 12-miesięczna gwarancja na całość.


Galeria zdjęć ukompletowania podstawowego
(*) - każde zdjęcie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszki następnie wybrać "Pokaż obrazek" a potem jeszcze powiększyć klikając lupką na zdjęcie ... ZOBACZ JAK STARANNIE WYKONANE JEST URZĄDZENIE !

AMAZON II

ekran podstawowy


duże znaki pomiarów


duże znaki zegar


wygaszacz ekranu


pomiar zawartości CO2 w wodzie w PPM - wymagane podanie twardości węglanowej


duże znaki pomiarów - pomiar zawartości CO2 w wodzie w PPM
przewód USB jest tylko jeden, gdyż Amazon II może być podłączany do PC tylko na czas konfiguracji, a w przypadku chęci monitorowania pracy potrzebny nam będzie drugi taki sam kabel lub dłuższy
długość listwy waha się w zakresię od 39-40cm bez podłączonych wtyczek
z wtyczkami trzeba liczyć 50cm - minimum tyle miejsca w szafce należy zapewnić
zestaw zawiera dwa kable zasilające do zasilacza i do listwy


długość rurki czujnika temperatury minimum 8 cm maksimum 12cm, długość kabla około 2 m


oprogramowanie PC

            Program umożliwia odczyt wszystkich parametrów pokazywanych na wyświetlaczu, a więc stanowi monitor pracy sterownika. W przypadku, gdy zastosujemy przewód USB dobrej jakości (z filtrami ferrytowymi) umożliwia przesył danych na odległość nawet 10m, a dla przedłużacza aktywnego USB 15m i więcej, co umożliwia podłączenie Amazon II do komputera stojącego w innym pomieszczeniu i kontrolę nad jego pracą.
             Możliwe jest również podłączenie wielu Amazonów II do jednego PC za pomocą HUB USB, w takim przypadku każde urządzenbie będzie zainstalowane na innym porcie COM. Aby móc monitorować i zapisywać niezależnie z każdego urządzenia zwielokrotniamy katalog z oprogramowaniem poprzez kopiowanie i nazywanie poszczególnych katalogów zgodnie z przyjętą zasadą. Rozwiązanie takie daje nam możliwość monitoringu jednocześnie wszystkich podłączonych urządzeń oraz zapis histori zmian. Zbudowany w ten sposób system może nadzorować pracę wielu akwariów o różnych profilach, a za pomocą jednego programu KonfiguratorA2 możemy w każdej chwili podłączyć się pod dowolne urządzenie w systemie i sprawdzić jego nastawy, a w razie potrzeby zmienić i wgrać do pamięci tego urządzenia.            Konfigurator A2 jak sama nazwa wskazuje jest to program służący do konfiguracji ustawień sterownika. Aplikacja umożliwia w miarę szybkie ustawienie wielu interesujących nas parametrów, a następnie wysłanie ich po kablu do pamięci sterownika. W komplecie znajduje się kabel USB za pomocą którego podłączamy listwę, ale na czas programowania ustawień odłączamy go od listwy i sterownika, a następnie podłączamy w innej konfiguracji (odwrotnie) do gniazda opisanego jako PC na panelu tylnym Amazon II i dowolnego USB naszego komputera.

Oprogramowanie oraz instrukcję można ściągnąć tu :

DOWNLOAD

_____________________________________________________________________________________________
DOTĄD JEST KOMPLET - WERSJA PODSTAWOWA

* - kompletny zestaw nie zawiera sondy ani buforów, jest to wyposażenie opcjonalne które trzeba dokupić
zdjęcie przedstawia komplet z sondą i buforami
Opis ukompletowania dodatkowego
            W skład dodatkowego ukompletowania wchodzą następujące elementy:
                         - sonda ERH-AQ1 hydromet długość przewodu około 2m, gwarancja i instrukcja producenta;
                         - komplet buforów PH4.00 i PH 7.00, gwarancja producenta;
                         - moduł dodatkowy wraz z telefonem – powiadamianie sms’em o nieprawidłowościach;
                         - moduł dodatkowy auto-dolewka wody odparowanej wraz z czujnikami poziomu 3 szt;
                         - moduł dodatkowy użytkownika – profilowany na potrzeby konkretnego akwarium.
Moduł powiadamiania SMS o komunikatach


Moduł auto dolewki wody odparowanej

Zapraszam również do lektury szczegółow zawartych w instrukcji ...
                                                                                                                        
Wszelkie sugestie, spostrzeżenia oraz uwagi proszę słać na maila: link .

Copyright by mirekkon © 2010-2015                                                                                                                                                                                                                  FireFox 3.5